ZPRAVODAJ

Informace – žádost Fond solidarity.

O příspěvek Fondu solidarity na kurzovné 2. pololetí kroužků angličtina, flétna dále předplavecký výcvik a keramika můžete žádat v období od 01.12. 2022 – 16.12. 2022. Žádosti /příloha č.2/ předkládejte škole dle instrukcí směrnice – viz příloha. Do žádosti uveďte, za jaké kroužky úlevu žádáte.

Pozn. na předplavecký výcvik budete moci děti přihlásit během měsíce prosince 2022. Informace k přihlášení na předplavecký výcvik vám budou zpravodajem zaslány. Předplavecký výcvik je určen pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou.

Dále připomínáme, že máte stále možnost žádat /příloha č.1/ o odpuštění plateb školného a stravného v plné výši. 

Informace k celému Balíčku pro Pražany najdete na:  https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod