ZPRAVODAJ

Vážení rodiče,

zastupitelstvo HMP schválilo možnost pokračování pomoci ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům.  Pokud budete mít o pomoc zájem, v příloze naleznete žádost o prominutí úplaty /školné, stravné/. Zaškrtnete odpovídající podmínku k nároku čerpání úlevy a žádost přinesete osobně do ředitelny školy jakoukoliv středu v měsíci září od 16:00 - 17:00h.  Možnost úlevy osvobození poplatků bude uskutečňována do doby dočerpání financí na tyto účely.